X4D11AC

HP 993AC Cyan Contract PageWide Cartridge (~16,000 pages)

Thông tin khác