X4D20AC

HP 993AC Black Contract PageWide Cartridge (~20,000 pages)

Thông tin khác