HP (C8766WA) Tri-color Original Ink Cartridge

Color ink for DJ 5740/ 6540/ 6840/9800/9860, OJ 6210/6310/7210/7410/K7100, PSC 1510/1610/2355, PSM 2610/2710/2575/C3180/C4180/2575/2610/7830 ( 7ml )
Color ink for DJ 5740/ 6540/ 6840/9800/9860, OJ 6210/6310/7210/7410/K7100, PSC 1510/1610/2355, PSM 2610/2710/2575/C3180/C4180/2575/2610/7830 ( 7ml )

Thông tin khác

Sản phẩm nổi bật

Hotline: 0902177992
Chat Facebook
Gọi điện ngay