HP C4844A Black Original Ink Cartridge

Black ink for BIJ 1000/1100/1200/2000/2230/2280/2300/2500/2600/2800/3000, OJ Pro K850, OJ 9100/9120/9130 ( 69 ml )
Black ink for BIJ 1000/1100/1200/2000/2230/2280/2300/2500/2600/2800/3000,  OJ Pro K850, OJ 9100/9120/9130 ( 69 ml )

Thông tin khác

Sản phẩm nổi bật

Hotline: 0902177992
Chat Facebook
Gọi điện ngay