Băng mực in Panasonic KX-FA 54

80.000₫

Mực dùng cho máy fax KX-FC241, KX-FP141, KX-FP145,35m