Đang tải... Vui lòng chờ...
Tư vấn sản phẩm miễn phí

KINH DOANH
ĐT: 0912223492
Email: cuong248@haviet.com.vn

Đối tác

Thông báo phần mềm phiên bản mới 20.131.214 cho máy in M401

Thông báo phiên bản phần mềm mới 20.131.214 cho máy in đen trắng đa chức năng M401

Giới thiệu

HP vừa cho ra mắt một phiên bản phần mềm mới, cho các máy in HP LaserJet MFP M401 Series (Máy in đen trắng đa chức năng M401 ). Dưới đây là một danh sách các bản sửa lỗi và cải tiến trong phiên bản này ( Firmware Datecode: 20.131.214 ).

Sửa chữa và cải tiến

Cập nhật firmware này bao gồm các cải tiến và sửa lỗi sau đây:

 • Tăng cường năng lượng tiết kiệm điện năng và chế độ ngủ thấp.

 • Cải thiện hiệu suất khi in một tài liệu sử dụng HP ePrint hoặc Google Print.

 • Sửa chữa lỗi máy in bị mất kết nối khi in.

 • Tăng cường hoạt động của tính năng điều chỉnh liên kết và giờ cũng cho phép điều chỉnh công việc in một mặt.

 • Sửa chữa lỗi máy in có thể khởi động lại khi in trên giấy nhỏ hơn so với yêu cầu in ấn.

 • Sửa chữa lỗi máy in có thể báo cáo không đúng khi được in từ một thiết bị Android nếu giấy không được nạp trong máy in.

 • Tăng cường khả năng AirPrint của máy in để in từ các thiết bị iOS.

 • Tăng cường xử lý SNMP OIDs.

 • Sửa chữa lỗi gây ra một font chữ mặc định không chính xác PCL5 được sử dụng khi một DIMM font chữ được cài đặt.

 • Sửa chữa một vấn đề có thể gây ra in từ Windows "Devices and Printers" , kết nối trong Control Panel thất bại.

 • Cải thiện nội địa hóa ngôn ngữ trên bảng điều khiển máy in.

 • Sửa chữa một vấn đề gây ra khiến lưu và khôi phục lại các cài đặt từ thiết bị EWS thất bại..

 • Sửa chữa lỗi các máy in bị treo khi nhận hoạt động mạng.

 • Sửa chữa in ấn một số tài liệu có thể gây ra một lỗi.

 • Sửa chữa lỗi máy in không bắt được tín hiệu mạng.

 • Sửa chữa lỗi gây ra khiến các máy in để khởi động lại nếu một số lượng lớn các yêu cầu in đang nhận được lệnh khi máy in hết giấy.

Cập nhật firmware máy in

Xem tài liệu này cho các tùy chọn và hướng dẫn từng bước để cập nhật firmware của máy in: HP LaserJet Pro - Cập nhật phần mềm .

In văn bản