Đang tải... Vui lòng chờ...
Tư vấn sản phẩm miễn phí

KINH DOANH
ĐT: 0912223492
Email: cuong248@haviet.com.vn

Đối tác

Hướng dẫn cập nhật phần mềm máy in laser

 Hướng dẫn cập nhật phần mềm các dòng máy in HP LaserJet Pro

Tài liệu này áp dụng cho HP LaserJet Pro Máy in laser đa chức năng và. Có hai phương pháp hỗ trợ để thực hiện một bản cập nhật firmware trên HP LaserJet Pro. Chỉ sử dụng một trong các phương pháp sau đây để cập nhật phần mềm.

Phương pháp một: Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng bảng điều khiển 

Sử dụng các bước sau để tải firmware từ bảng điều khiển (chỉ cho các sản phẩm kết nối mạng), và / hoặc để thiết lập các sản phẩm để tự động tải bản cập nhật firmware tương lai. Đối với sản phẩm USB kết nối, bỏ qua hai phương pháp.

 1. Hãy chắc chắn rằng các sản phẩm được kết nối với một dây (Ethernet) hoặc mạng không dây với một kết nối Internet đang hoạt động.

  Sản phẩm phải được kết nối với internet để cập nhật firmware thông qua kết nối mạng.
 2. Từ màn hình Home trên bảng điều khiển của sản phẩm, mở các Setup menu.

  • Đối với các bảng điều khiển màn hình cảm ứng, chạm vào Setup nút.

  • Đối với các bảng điều khiển tiêu chuẩn, nhấn vào nút mũi tên sang trái hoặc phải.

 3. Di chuyển đến và mở Service menu, và sau đó mở LaserJet Update menu.

  Nếu  LaserJet Update tùy chọn không được liệt kê, sử dụng phương pháp hai (hình dưới đây).
 4. Kiểm tra các bản cập nhật.

  • Đối với các bảng điều khiển màn hình cảm ứng, chạm vào Check for Updates Now .

  • Đối với các bảng điều khiển tiêu chuẩn, chọn Check for Update .

  Các máy in tự động kiểm tra cập nhật, và nếu một phiên bản mới được phát hiện, quá trình cập nhật tự động bắt đầu.
 5. Thiết lập máy in để tự động cập nhật firmware khi bản mới nâng cấp. 

  1. Từ màn hình Home trên bảng điều khiển máy in, mở Setup menu.
   • Đối với các bảng điều khiển màn hình cảm ứng, chạm vào Setup nút.

   • Đối với các bảng điều khiển tiêu chuẩn, nhấn vào nút mũi tên sang trái hoặc phải.

  2. Di chuyển đến và mở các menu sau:
   • Service

   • LaserJet Update

   • Manage Updates

  3. Bật tự động cập nhật.

   • Đối với các bảng điều khiển màn hình cảm ứng, thiết lập các  Allow Updates tùy chọn YES , và sau đó thiết lập Check automatically tùy chọn ON .

   • Đối với các bảng điều khiển tiêu chuẩn, thiết lập các Allow Updates tùy chọn YES , và sau đó thiết lập Automatic Check tùy chọn ON .

Phương pháp hai: Cập nhật firmware bằng cách sử dụng Firmware Update Utility

Sử dụng các bước sau để tải và cài đặt Firmware Update Utility từ HP.com.

Phương pháp này là chỉ cập nhật firmware tùy chọn có sẵn cho các máy in kết nối với máy tính thông qua cáp USB. Nó cũng làm việc cho máy in kết nối với một mạng.
 1. Tới www.hp.com/go/support , nhấp Drivers & Downloads , gõ tên máy in trong lĩnh vực tìm kiếm, nhấn Go , và sau đó chọn hình máy in của bạn trong danh sách kết quả tìm kiếm.

 2. Chọn hệ điều hành.

 3. Theo Firmware phần, xác định vị trí các Firmware Update Utility .

 4. Bấm vào Tải về , nhấn Run , và sau đó nhấn Run lần nữa.

 5. Khi tiện ích khởi động, chọn máy in từ danh sách tải xuống, và sau đó nhấp vào Gửi phần mềm.

  Để in một trang cấu hình kiểm tra phiên bản phần mềm được cài đặt trước hoặc sau khi quá trình cập nhật, bấm Print Config .
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt, và sau đó nhấp vào Exit nút để đóng tiện ích.

 

 

Nguồn: HP

In văn bản